Home

Menu

Identiteit en karakter

Als Navigators hebben we een duidelijke missie: Elke student in Delft bekend maken met Christus. Dat begint met onze eigen leden. We willen elk lid opbouwen in geloof zodat na een aantal jaar leden toegerust zijn ook anderen op te bouwen. De focus op persoonlijke geloofsgroei maakt dat we als een beweging onder studenten kunnen getuigen van het werk dat Jezus Christus in ons leven heeft gedaan.

NSV

Navigators Delft is onderdeel van de landelijke beweging Navigators Studenten Verenigingen (NSV). Al deze verenigingen delen dezelfde missie en visie. NSV en haar vereniging organiseren veel landelijke activiteiten zoals een landelijke conferentie FOCUS, een sportdag, een songfestival, een weekend voor de toerusting van kringleiders en bijeenkomsten voor de toerusting van besturen.

Broederverenigingen

Navigators Delft is een van de verschillende christelijke studentenverenigingen binnen Delft. Naast Navigators vinden zowel C.S.F.R., C.S.R., VGSD en RKJ hun grondslag in het christelijk geloof.